Privatlivspolitik 

Dataansvarlig

Cykelmakker er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Cykelmakker ApS

Silkeborgvej 142, kl. 1 & 2, 8000 Aarhus C

CVR-nr.: 43538675

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via kontakt@sports-headset.dk

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Besøg på hjemmeside og brug af vores app
- Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik længere nede på siden.
- Kommunikation med potentielle kunder og leverandører
- Oprettelse af reparationer/sager
- Markedsføring

Kategori af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger:
- Kontakt oplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnummer og adresse
- Oplysninger omkring din cykel, herunder stelnummer
- Betalingsinformationer, herunder kontonummer
- Cookies

Behandlingshjemmel

Vi behandler dine personoplysninger under følgende hjemler:
- Nyhedsbrev og cookies: samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
- Reparationer og kommunikation: kontakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
- Fakturering/bilag: retslig forpligtigelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer generelt alene dine oplysninger, så længe de tjener det formål, hvormed de blev indsamlet eller i overensstemmelse med EU- eller nationallovgivning.

Kommunikation
Vi opbevarer kommunikation mellem dig (kunden/leverandøren), indtil behandlingen ikke længere tjener det formålet, hvormed personoplysningerne blev indsamlet.

Samtykke
Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet. Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til en hver tid. Samtykke til cookies trækkes tilbage på hjemmesiden og du kan trække samtykket tilbage for nyhedsbrevet igennem link i e-mail, på hjemmeside eller ved kontakt til kontakt@cykelmakker.dk.

Videregivelse af personoplysninger

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.
Vi videregiver desuden dine personoplysninger til vores cykelmekanikere, så de kan udføre reparationer på et af vores indleveringssteder eller hjemme hos dig.
Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Profilering og automatiske afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordnings kapitel V. For en kopi af overførselsgrundlaget bedes du kontakte os.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en burgers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vers sider. 

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside. 

Hvad bruger vi cookies til? 

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annoncenringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.